VUI LÒNG ĐỌC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG CẨN THẬN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn biểu thị sự đồng ý của bạn với các Điều khoảnĐiều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các Điều khoản và Điều kiện này, hãy dừng sử dụng chúng tôi.

Điều khoản và điều kiện sử dụng của loisongkhoe.com có thể sửa đổi và cập nhật bất cứ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web loisongkhoe.com ("Trang web loisongkhoe.com" hoặc "loisongkhoe.com") sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Trang web không cung cấp tư vấn y tế

Nội dung của loisongkhoe.com, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, hình ảnh và các tài liệu khác được tạo bởi loisongkhoe.com hoặc được lấy từ những người cấp phép của loisongkhoe.com và các tài liệu khác có trên loisongkhoe.com (gọi chung là "Nội dung") chỉ nhằm mục đích thông tin. Nội dung không nhằm thay thế cho tư vấn, chẩn đoán hoặc điều trị y tế chuyên nghiệp. Luôn luôn tìm kiếm lời khuyên của bác sĩ hoặc nhà cung cấp y tế đủ điều kiện khác với bất kỳ câu hỏi mà bạn có thể có liên quan đến một tình trạng y tế. Không bao giờ bỏ qua lời khuyên y tế chuyên nghiệp hoặc trì hoãn tìm kiếm nó vì những gì bạn đã đọc trên loisongkhoe.com

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể có một trường hợp y tế khẩn cấp, hãy gọi bác sĩ của bạn hoặc 115 ngay lập tức. loisongkhoe.com không khuyến nghị hoặc xác nhận bất kỳ xét nghiệm cụ thể, bác sĩ, sản phẩm, quy trình, ý kiến ​​hoặc thông tin khác có thể được đề cập trên Trang web. Người sử dụng tự chịu trách nhiệm vềviệc phụ thuộc vào bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi loisongkhoe.com, nhân viên loisongkhoe.com, những người khác xuất hiện trên Trang web theo lời mời của loisongkhoe.com hoặc những khách truy cập khác vào Trang web

Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi cam kết bảo đảm riêng tư của trẻ em. Bạn nên lưu ý rằng Trang web này không có ý định hoặc được thiết kế để thu hút trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ người nào chúng tôi thực sự biết là trẻ em dưới 13 tuổi.

Chính sách Sử dụng nội dung

Nội dung được đăng trên Trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền ở Việt Nam và ở nước ngoài. loisongkhoe.com cho phép bạn xem hoặc tải xuống một bản sao Nội dung chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại nếu bạn bao gồm thông báo bản quyền ở cuối tài liệu và thông báo bản quyền và quyền sở hữu khác có trong Nội dung. Bất kỳ quy tắc đặc biệt nào về việc sử dụng một số phần mềm nhất định và các mục khác có thể truy cập trên Trang web loisongkhoe.com đều có thể được đưa vào những nơi khác trong Trang web và được đưa vào các Điều khoản và Điều kiện này bằng cách tham khảo.

Tiêu đề cho Nội dung vẫn thuộc về loisongkhoe.com hoặc người cấp phép của Nội dung. Bất kỳ việc sử dụng Nội dung nào không được các Điều khoản và Điều kiện này cho phép rõ ràng là vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này và có thể vi phạm bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác. Nội dung và các tính năng khác có thể thay đổi hoặc chấm dứt mà không cần thông báo theo quyết định biên tập của loisongkhoe.com. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng ở đây được dành cho loisongkhoe.com và người cấp phép của nó.

Nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào, việc cho phép sử dụng Nội dung của bạn sẽ tự động chấm dứt và bạn phải hủy ngay lập tức mọi bản sao bạn đã tạo từ bất kỳ phần nào của Nội dung.

Chính sách về thông tin cá nhân người sử dụng

Trang web chứa chức năng và các lĩnh vực tương tác khác, bao gồm blog, bảng tin Chuyên gia của chúng tôi, đánh giá của người dùng về thông tin thuốc, đánh giá của người dùng trên Danh mục Bác sĩ, v.v. (gọi chung là "Khu vực công cộng") cho phép người dùng đăng hoặc tải lên nội dung và các thông tin khác, bao gồm nhận xét, hình ảnh, câu hỏi, đánh giá và các tài liệu khác (Nội dung người dùng trên mạng). Người dùng cũng có thể tải lên Nội dung người dùng thông qua sự hiện diện thương hiệu chính thức của chúng tôi trên các nền tảng truyền thông xã hội và hashtag thương hiệu, bao gồm, nhưng không giới hạn Facebook, Twitter, Google Plus, YouTube, Instagram và Pinterest, (gọi chung là "Nền tảng truyền thông xã hội"). Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng, tải lên hoặc truyền bất kỳ thông tin liên lạc hoặc Nội dung người dùng thuộc bất kỳ loại nào tới Khu vực công cộng hoặc Nền tảng truyền thông xã hội vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên nào. Bằng cách gửi thông tin liên lạc hoặc Nội dung người dùng đến Khu vực công cộng hoặc Nền tảng truyền thông xã hội, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản và điều kiện này và các chính sách áp dụng khác, như của chúng tôi . loisongkhoe.com có quyền xóa Nội dung người dùng vì bất kỳ lý do gì, bao gồm Nội dung người dùng mà chúng tôi cho rằng vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này hoặc các chính sách khác của chúng tôi. Bằng cách gửi bất kỳ thông tin liên lạc hoặc Nội dung người dùng nào đến Khu vực công cộng hoặc Nền tảng truyền thông xã hội, bạn cũng đồng ý rằng việc gửi đó là không bảo mật cho tất cả các mục đích. Điều quan trọng cần lưu ý là WebMD không chịu trách nhiệm về hoạt động, điều khoản sử dụng hoặc chính sách của bất kỳ Nền tảng truyền thông xã hội nào. Trước khi sử dụng bất kỳ Nền tảng truyền thông xã hội nào, bạn nên xem lại các điều khoản sử dụng và chính sách của mình, bao gồm cả chính sách quyền riêng tư của nó.

Nếu bạn gửi bất kỳ nội dung nào hoặc đăng Nội dung người dùng lên Khu vực công cộng hoặc Nền tảng truyền thông xã hội, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không gửi hoặc truyền tới loisongkhoe.comqua email, (bao gồm cả qua các địa chỉ email được liệt kê trên trang "Liên hệ với chúng tôi") hoặc nội dung xâm phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ bên nào. Nếu bạn gửi bất kỳ thông tin, ý tưởng, khái niệm hoặc phát minh kinh doanh nào cho loisongkhoe.comqua email, bạn đồng ý rằng việc gửi đó là không bảo mật cho tất cả các mục đích.

Nếu bạn gửi bất kỳ nội dung nào hoặc đăng Nội dung người dùng lên Khu vực công cộng hoặc Nền tảng truyền thông xã hội hoặc nếu bạn gửi bất kỳ thông tin, ý tưởng, khái niệm hoặc phát minh kinh doanh nào cho WebMD bằng email , bạn sẽ tự động cấp - hoặc bảo đảm rằng chủ sở hữu nội dung hoặc trí tuệ đó tài sản đã cấp cho loisongkhoe.com một quyền miễn phí, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, trên toàn thế giới, không độc quyền, hoàn toàn có thể cấp phép và sử dụng, tái tạo, tạo các tác phẩm phái sinh từ, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, chỉnh sửa, phân phối, thực hiện, và hiển thị công khai nội dung gửi hoặc Nội dung người dùng đó trong bất kỳ phương tiện hoặc phương tiện nào, hoặc bất kỳ hình thức, định dạng hoặc diễn đàn nào được biết đến hoặc sau đây được phát triển. loisongkhoe.com có thể cấp phép cho các quyền của mình thông qua nhiều cấp phép. Nếu bạn muốn giữ bất kỳ thông tin, ý tưởng, khái niệm hoặc phát minh kinh doanh nào ở chế độ riêng tư hoặc độc quyền, không gửi chúng đến Khu vực công cộng hoặc Nền tảng truyền thông xã hội hoặc gửi tới loisongkhoe.com qua email. Chúng tôi cố gắng trả lời mọi email một cách kịp thời, nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm như vậy.

Mật khẩu

loisongkhoe.com có một số công cụ cho phép bạn ghi lại và lưu trữ thông tin. Bạn có trách nhiệm thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng không có người trái phép nào có quyền truy cập vào mật khẩu hoặc tài khoản loisongkhoe.com của bạn. Bạn có trách nhiệm:

(1) kiểm soát việc phổ biến và sử dụng tên đăng nhập, tên hiển thị và mật khẩu;

(2) ủy quyền, giám sát và kiểm soát quyền truy cập và sử dụng tài khoản và mật khẩu của bạn;

(3) thông báo kịp thời cho loisongkhoe.com nếu bạn tin rằng tài khoản hoặc mật khẩu của bạn đã bị xâm phạm hoặc nếu có bất kỳ lý do nào khác bạn cần hủy kích hoạt mật khẩu.

Để gửi email cho chúng tôi, hãy sử dụng liên kết "Liên hệ với chúng tôi" nằm ở cuối mỗi trang của trang web của chúng tôi. Bạn cấp cho loisongkhoe.com và tất cả những người hoặc tổ chức khác có liên quan đến hoạt động của Trang web có quyền truyền, theo dõi, truy xuất, lưu trữ, và sử dụng thông tin của bạn liên quan đến hoạt động của Trang web. loisongkhoe.com không thể và không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ thông tin nào bạn gửi, hoặc việc sử dụng hoặc lạm dụng thông tin của bạn hoặc bên thứ ba sử dụng các công cụ và dịch vụ loisongkhoe.com.

Quảng cáo, Tìm kiếm và Liên kết đến các Trang web khác

loisongkhoe.com có thể cung cấp các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. loisongkhoe.com cũng có thể chọn một số trang nhất định làm phản hồi ưu tiên cho cụm từ tìm kiếm bạn nhập và loisongkhoe.com có thể đồng ý cho phép nhà quảng cáo trả lời các cụm từ tìm kiếm nhất định bằng quảng cáo hoặc nội dung được tài trợ. loisongkhoe.com không khuyến nghị và không xác nhận nội dung trên bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. loisongkhoe.com không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web bên thứ ba được liên kết, các trang web được đóng khung trong Trang web loisongkhoe.com , các trang web của bên thứ ba được cung cấp dưới dạng kết quả tìm kiếm hoặc quảng cáo của bên thứ ba và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về nội dung hoặc độ chính xác của chúng. Việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba có nguy cơ của riêng bạn và tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng cho các trang web đó. loisongkhoe.com không xác nhận bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc điều trị nào được quảng cáo trên Trang web của loisongkhoe.com.

Thông báo và Thủ tục gỡ xuống; và Yêu cầu quyền Bản quyền

Nếu bạn tin rằng bất kỳ tài liệu nào có thể truy cập trên hoặc từ Trang web đều vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu xóa các tài liệu đó (hoặc truy cập) khỏi trang web này bằng cách liên hệ với đại diện của loisongkhoe.com (được xác định bên dưới) và cung cấp thông tin sau:

  1. Xác định tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là bị vi phạm. Vui lòng mô tả công việc và nếu có thể bao gồm một bản sao hoặc vị trí (ví dụ: URL) của phiên bản được ủy quyền của tác phẩm.

  2. Xác định tài liệu mà bạn cho là vi phạm và vị trí của tài liệu đó. Vui lòng mô tả tài liệu và cung cấp cho chúng tôi URL của nó hoặc bất kỳ thông tin thích hợp nào khác sẽ cho phép chúng tôi định vị tài liệu.

  3. Tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email (nếu có) của bạn.

  4. Một tuyên bố rằng bạn có niềm tin tốt rằng việc khiếu nại sử dụng các tài liệu không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép.

  5. Một tuyên bố rằng thông tin mà bạn đã cung cấp là chính xác và cho biết rằng "theo hình phạt khai man", bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền.

  6. Chữ ký hoặc tương đương điện tử từ người giữ bản quyền hoặc đại diện được ủy quyền.

Đại lý của WebMD về các vấn đề bản quyền liên quan đến trang web này như sau:

Email: trananh84488@gmail.com

Hoặc gọi: 0564478100

Trong nỗ lực bảo vệ quyền của chủ sở hữu bản quyền, Chúng tôi duy trì chính sách chấm dứt, trong những trường hợp thích hợp, đối với người đăng ký và chủ tài khoản của Trang web là người vi phạm nhiều lần.

Hoàn thành thỏa thuận

Trừ khi được cung cấp rõ ràng trong một "thông báo pháp lý" cụ thể trên Trang web, các Điều khoảnĐiều kiện này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và loisongkhoe.com đối với việc sử dụng Trang web và Nội dung của Trang web.

Cảm ơn bạn đã hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi hy vọng bạn thấy Trang web loisongkhoe.com hữu ích và thuận tiện để sử dụng! Câu hỏi hoặc nhận xét về trang web này, bao gồm mọi báo cáo về các liên kết không hoạt động vui lòng gửi tới email trananh84488@gmail.com

Cập nhật lần cuối vào ngày 15 tháng 4 năm 2019